maj 22, 2017

Geodezija

NUDIMO VAM SLEDEĆE USLUGE U OBLASTI GEODEZIJE:

 

OBJEKTI:

-izrada geodetskog snimka
-izrada katastarsko-topografskih planova
-izrada topografskih planova
-iskolčavanje objekata
-kontrola temelja
-uplanjenje objekata
-uknjižba stanova
-legalizacija objekata
-praćenje pri gradnji objekta
-snimanje udaljenosti objekata od školskih ustanova

 

ZEMLJIŠTE

:-obnoba granica (omeđavanje)
-identifikacija parcela
-deoba katastarskih parcela
-parcelacija
-izmena granica
-spajanje katastarskih parcela
-snimanje i izrada skice načina korišćenja
-računanje kubature zemljišta
-izrada 3D modela terena

 

OSTALO:

-snimanje i iskolčavanje vodova
-veštačenje u oblasti geodezije
-izrada V listova
-prenos vlasništva
-savetovanje
-plotovanje